Aking Mga Spring Resolution on Prinxy

Naglalaro ng Aking Mga Spring Resolution sa Prinxy

Ang kwento tungkol kay Aking Mga Spring Resolution

Narito na ang tagsibol, at sa pagbabago ng panahon kailangan din nating baguhin at i-renew ang ating wardrobe. Si Ellie ay nag-iingat ng isang fashion diary at siya ay naghahanda para sa tagsibol. Si Ellie ay may tatlong spring resolution at umaasa siyang maisakatuparan ang lahat ng ito. Laruin ang magandang bagong larong ito na tinatawag na My Spring Resolutions at tulungan si Ellie na i-update ang kanyang kaswal na hitsura, magsuot ng napakagandang cocktail dress at bumili ng komportableng PJ! Paghaluin at pagtugmain ang iba't ibang mga item ng damit upang makabuo ng tatlong magkakaibang mga outfits. Magkaroon ng isang mahusay na oras sa paglalaro ng magandang bagong laro na ito!