Hamon sa Paglalakbay on Prinxy

Naglalaro ng Hamon sa Paglalakbay sa Prinxy

Ang kwento tungkol kay Hamon sa Paglalakbay

Napakasaya ng paglalakbay, ang pagtuklas sa mundo at sa mga kamangha-manghang lugar nito. Ngunit ang paghahanda para sa paglalakbay ay nangangailangan ng napakaraming bagay na dapat gawin sa listahan at kailangan mong maging handa para sa mga hindi planadong sitwasyon. Sa bagong larong 3WJ na The Travelling Challenge, maghanda upang masiyahan sa paglalakbay at paghahanda para sa anumang paparating na sitwasyon. Una sa lahat, ang pagkakaroon ng komportableng damit ay mahalaga dahil ikaw ay magbibiyahe sa pamamagitan ng eroplano. Kunin ang iyong sarili ng magandang istilo sa pamamagitan ng pagpili ng magandang hairstyle at cute na damit bago makarating sa airport.